Skala senności dziennej EPWORTH

Z jaką łatwością zapadłbyś w drzemkę lub zasnął w sytuacjach opisanych poniżej?
Proszę nie mylić drzemki z uczuciem ogólnego zmęczenia. Pytania odnoszą się do zwykłych sytuacji w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Nawet jeśli nie zdarza Ci się jedna z poniższych sytuacji, postaraj się wyobrazić sobie, w jakim stopniu byłoby to możliwe.

1.Siedząc lub czytając
2.Oglądając telewizję
3.Siedząc w miej scu publicznym, np.: w teatrze lub na zebraniu
4.Podczas godzinnej, nieprzerwanej jazdy samochodem jako pasażer
5.Po południu, leżąc
6.Podczas rozmowy, siedząc
7.Po obiedzie, w spokojnym miej scu
8.Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego oczekiwania w korku

Ryzyko:
Suma punktów:
Ocena wyniku: