Leczenie chirurgiczne chrapania w naszym ośrodku.

W leczeniu łagodnego chrapania i Zespołu Obturacyjnych Bezdechów Sennych o niewielkim nasileniu znajduje obecnie zastosowanie nowa metoda termoterapii bipolarnej (Celon). Jest to prosty, mało inwazyjny i bezkrwawy zabieg wykonywany ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym. U wybranych pacjentów rozszerzamy zabieg o plastykę podniebienia miękkiego (usuniecie nadmiernie wiotkiej tylnej części podniebienia wraz z fragmentem przerośniętego języczka). Dzięki użyciu bipolarnej elektrody uzyskuje się unikalny efekt termoablacji (około 70° – 80° C) prądami wysokiej częstotliwości.

Wskazaniami do użycia metody Celon w laryngologii są: nadmiernie wiotkie i wydłużone podniebienie miękkie, przerost migdałków podniebiennych, przerost nasady języka, przerost małżowin nosowych. Zabieg wykonuje się po uprzednim miejscowym znieczuleniu podniebienia wprowadzając w nie kilkakrotnie specjalną elektrodę i pozostawiając ją na kilka sekund. Cały zabieg trwa kilkanaście minut i po jego zakończeniu pacjent może udać się do domu.

Ból i uczucie dyskomfortu po zabiegu są przejściowe, trwają 2-3 dni, wyjątkowo do tygodnia. W ciągu pierwszych dni gojenia chrapanie może się przejściowo nieco nasilić. Proces gojenia jest zakończony po 6 tygodniach . Często po tym czasie potrzebne jest powtórzenie zabiegu dla uzyskania optymalnego efektu.