Niebezpieczne następstwa

Niedotlenienie upośledza pracę serca, mózgu i innych narządów, a zaburzenie faz snu sprawia, że jest on niepełnowartościowy. Zjawiska te kształtują charakterystyczny obraz kliniczny choroby, na który składają się niespokojny, przerywany licznymi wybudzeniami sen, głośne chrapanie przerywane okresami ciszy, uczucie stałego zmęczenia i chorobliwej senności prowadzącej do mimowolnego zasypiania w ciągu dnia, poranne bóle głowy, zlewne poty nocne, zaburzenia popędu seksualnego, uczucie wysychania błony śluzowej gardła i jamy ustnej, bóle gardła, trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia pamięci i wydłużenie czasu reakcji, zaburzenia stanu emocjonalnego, podwyższone napięcie nerwowe, depresja.

Współczesna medycyna przyjmuje, że chrapanie jest czynnikiem ryzyka rozwoju takich schorzeń sercowo- -naczyniowych jak: nadciśnienie tętnicze, różnego stopnia niedotlenienia mięśnia sercowego powodującego chorobę wieńcową i zawały, udary mózgu. Udowodniony też został związek przyczynowy między chrapaniem a występowaniem cukrzycy II.

W wypadku podejrzenia pojawiania się bezdechów przeprowadza się pełne badanie polisomnograficzne (PSG), w skład którego wchodzą: elektroencefalografia, elektrookulografia, elektromiografia oraz rejestracja ruchów oddechowych, ciągły zapis wysycenia krwi tętniczej tlenem, zapis EKG.

Wyniki wskazujące na występowanie epizodów bezdechu trwających dłużej niż 10 sekund częściej niż 10 razy w każdej godzinie snu są podstawowym kryterium rozpoznania OSAS.