Jak możemy leczyć chrapanie i bezdech

Leczenie OSAS opiera się na dwóch zasadniczych rodzajach terapii: zachowawczej oraz chirurgicznej. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i wyboru optymalnego postępowania dopasowanego do stanu ogólnego pacjenta. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną i skuteczną metodą leczenia zachowawczego jest zastosowanie aparatury podającej do dróg oddechowych śpiącego pacjenta strumień powietrza o ciśnieniu podniesionym w stosunku do atmosferycznego o 5-12 cm H2O (nCPAP, nasal continous positive airway pressure). Mimo wysokiej skuteczności metoda ta nie jest dobrze tolerowana przez wielu pacjentów, ponieważ zmusza do stałego stosowania uciążliwej aparatury o charakterze protezy wspomagającej zarówno podstawową czynność życiową, jak i oddychanie.

Do leczenia chirurgicznego kwalifikuje się chorych, u których stwierdzono obecność odmienności budowy anatomicznej lub stanów patologicznych uznanych za kluczowe dla patomechanizmu obturacji dróg oddechowych. Zabiegi chirurgiczne nie są skuteczne u 100% pacjentów, jednak kwalifikują się oni wówczas do leczenia zachowawczego, a grupa pacjentów u której nie uzyskano zadowalającego wyniku leczenia po zabiegu zwykle lepiej toleruje aparaturę nCPAP ze względu na poprawę drożności nosa.

Do najczęstszych zabiegów należą: zabiegi zwiększające napięcie mięśniowe podniebienia miękkiego, języczka i gardła, zabiegi poprawiające drożność nosa takie jak korekcja skrzywionej przegrody nosa, polipektomia, chirurgia endoskopowa zatok przynosowych, oraz usunięcie migdałków gardłowego i/lub podniebiennych.

W leczeniu łagodnego chrapania i Zespołu Obturacyjnych Bezdechów Sennych o niewielkim nasileniu znajduje obecnie zastosowanie nowa metoda termoterapii bipolarnej (Celon).